TR  ENG
  • Reskon
  • Reskon
  • Reskon
  • Reskon
  • Reskon
YAYINLARIMIZ
MAKALELERİMİZ
MERSİN KIZ KALESİ MOZAİKLERİ RESTORASYONU MERSİN KIZ KALESİ MOZAİKLERİ RESTORASYONU

Kızkalesinde  ortaya çıkarılan mozaik kalıntılarının kaleden daha eski olma ihtimali bölgenin tarihini değiştirebilecekken, konunun ülke gündemine sadece iskeletlerle gelmesi,   mozaiklerin ön plana çıkmasına engel olmuştur. Kızkalesinde, avludaki  yazlık saray kalıntısı ve diğer yapılarda farklı formlarda taban mozaikleri ortaya çıkarılmıştır.Opus  Tesselatum mozaikleri 1x1.5 cm ebatlarında olup taban mozaiki olarak kullanılmışlardır. Opus Sectile zemin döşemeleri ise daha büyük ebatlarda 2x2.5 cm olarak tabana döşenmişleridir.

FİLİBE (PLOVDİV) CUMA CAMİİ KONFERANS BİLDİRİLERİ FİLİBE (PLOVDİV) CUMA CAMİİ KONFERANS BİLDİRİLERİ

Eski bir Roma şehri olan Filibe, 14. yüz yılda Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Sultan Murat tarafından tahminen 1367 yılında yapılan ve Cuma Camii olarak da anılan Murat Hüdavendigar Camisi Balkanlar'daki en önemli ve büyük Osmanlı camilerinden biridir.1785 ve 1818 yıllarında depremler neticesinde hasara uğrayan cami, iki kere tamir edilmiştir. 21. yüz yıla kadar ayakta kalmayı başaran eserin restore edilmesi tekrar gündeme gelmiştir. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işveren olduğu bu restorasyon projesine 2006 yılında başlanmıştır. İlk etapta kubbe ve tonozlardaki eski kurşun kaplamalar sökülmüş ve onarımlar yapılmıştır. Ardından yeni kurşun levhalarla kaplama yapılmıştır. Cami içerisinde de çalışmalara başlanmış olup pencereler ve söveleri yenilenmiştir. Halen hem dış cephede, hem de iç cephelerde restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması ile önemli bir tarihi eser korunmuş olacaktır.

700 YILLIK GEÇMİŞİYLE SAHİP ATA KÜLLİYESİ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI 700 YILLIK GEÇMİŞİYLE SAHİP ATA KÜLLİYESİ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılan camiye daha sonra hamam, hanigâh ve 1283 yılında Sahip Ata'nın vefat etmesi üzerine kendisi için yapılan türbenin de eklenmesiyle yapı külliye biçimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır. Girişteki anıtsal taç kapı Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. Kapının iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin kaidesindeki mermer işçilik Sivas Gök Medrese'yi hatırlatır. Minarenin tuğla ve çinilerle girişik işlemesi yapıya özgün bir hava katmaktadır.

Henüz içerik eklenmemiş