TR  ENG
  • Reskon
  • Reskon
  • Reskon
  • Reskon
  • Reskon
HABERLERİMİZ
PROJELERİMİZ
REFERANSLARIMIZ
Henüz içerik eklenmemiş
Henüz içerik eklenmemiş
SİVAS HOCA İMAM CAMİ SİVAS HOCA İMAM CAMİ

SİVAS HOCA İMAM CAMİ

Sirer Caddesi üzerinde  188 yıllık cami 1827'de şehrin önde gelenlerinden Hoca İmam tarafından Ermeni ustaya yaptırılan caminin restorasyonuna Nisan ayında başlandı. 1997 yılında bakımdan geçen Hoca İmam Cami, bu kez daha kapsamlı olarak restorasyondan geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında cami bahçesi genişletildi. Çatladığı için görenleri tedirgin eden ve camiye sonradan ilave edilen tuğla duvarlar yıkılırken, cami aslına uygun olarak ahşap ve kerpiçten yapılarak restorasyonu tamamlanacak.

Restorasyon sorumlusu Erdal Erdoğan(RESKON), restorasyon çalışmalarında önce minare sonra çatının bakımını yaptıklarını belirterek, ilave bölümlerin yıkıldığını ve caminin aslına uygun olarak restore edilmeye çalışıldığını söyledi.

Çatlamış olarak görülen duvarların camiye sonradan ilave edildiğini kaydeden Erdoğan(RESKON), şu ifadeleri kullandı: “Tarihi dokuya yakışmayacak şekilde tuğlayla örülmüş, halbuki cami kerpiç ve ahşapla inşa edilmiş. Biz duvarları ahşap karkas ve kerpiçle tamamladık. Özellikle su alan bölgeler çürümüştü, yağmurla direk temas eden bölgelerde ahşapların büyük bölümü çürümüştü, onlar değişti, Isı yalıtımı yapıldı. Şuan en son olarak mihrap ve tavan göbeğinde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tahminimiz 2 veya 3 hafta içerisinde ibadete açılmasını hedefliyoruz.” 

Caminin dış beden duvarları0,85 metre kalınlığında olup kerpiç malzeme ile yığma olarak örülmüş, üzeri sıvanmıştır. Beden duvarlarının üzerini ahşap tavan ve saçla kaplı çatı örtmektedir.

       Kuzey yönünde küçük bir avlu ve kuzeydoğusunda tuvaletler yer almaktadır. Caminin oturduğu alanın altı boş olup bodrumu bulunmaktadır.

       Asıl ibadet alanına 1,32 metrelik açıklığı olan bir kapı ile girilmektedir. Mekânın üzerini örten ahşap tavan Sivas’ın Sivil Mimarlık örneklerinde de çok yaygın olan bir tavan süslemeye sahiptir. Tavanın ortası çıtalarla kareye ayarlanmış, bu karenin ortasında yaklaşık olarak yarı çapı 1,50-1,80 molan daire biçimli ahşap tavan bulunmaktadır. Küçük zikzaklı çıtalarla iç içe geometrik eşkenar dörtgenlere ayrılmıştır. En içteki eşkenar dörtgen üzerine bitkisel motifler işlenmiştir. Dairenin kenarları dilimli ve delikli bir süsleme ile çerçevelenmiştir.

       Bu daire biçimli tavanın göbeği dilimli olarak aşağı sarkık durumda olup kademelerle daralmaktadır. Daire biçimli, sarkık göbeğin ucuna üçlü pirinç bir şamdan yerleştirilmiştir. Ahşap kare, tavanın dört köşesine üçgen ahşap panolar üzerinde bitkisel motifler işlenmiştir. Tavanın tamamı yağlıboya ile kapatılmış, çıta ve göbek yaldızla boyanmıştır.

      0,75 metrederinliğinde, üç köşeli mihrap nişinin dış yan köşelerinde kare bir kaide üzerinde, burmalı gövdeye sahip yan yana ikişer sütunçe yer almaktadır. Sütunçelerin birleşik başlıkları üzerinden çift taraflı bitkisel bordürler simetrik olarak mihrap alınlığını süslemektedir. Mihrap nişinin üç köşeli iç yüzlerinde üç yuvarlak kemerli sütunçeler işlenmiş, ortadaki kemer üzerinde alemli bir kubbe şekli ve her kemer ortasından aşağıya sarkan bir kandil motifi ile tezyin edilmiştir.  Kavsarası üç boğum halinde kademeli olarak yukarı doğru daralmaktadır. Mihrap nişi ve motifler tamamen yağlıboya ve yaldızla kapatılmıştır.

       Mihrabın hemen sağında asma balkonlu ahşap minberine daha önce pencere olarak kullanılan ancak sonradan kapatılarak merdivene dönüştürülen bir açıklıktan çıkılmaktadır. Minber korkulukları ahşap malzemeli, geometrik şekilli olup tavana burmalı ince sütunlarla tutturulmuştur. Balkon biçimli asma minberin altı yarım koni biçiminde aşağı doğru daralmaktadır.

       Asıl ibadet alanının doğu duvarında, iki pencere arasındaki yarım daire şeklinde yine asma bir ahşap vaaz kürsüsü yerleştirilmiştir. Vaaz kürsüsüne ikinci penceredeki duvar içinden geçen üç basamakla çıkılmaktadır.

       Caminin çarşı içinde olması, cemaatinin çok oluşu karşısında zorlamalara gidilerek mekan genişletilmiştir. Bununla da kalınmayarak kuzeydeki kadınlar mahfilinin yanı sıra doğu ve batı yönüne de kadınlar mahfili eklenerek daha çok cemaatin alınması yoluna gidilmiştir.

       Doğu yönünde üç, kuzeyde bir, batı yönünde sonradan açılan iki alt sıra pencere ve güneyde iki üst sıra pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Doğu yönündeki orijinal pencereler içte geniş, dışa doğru dar, dikdörtgen çerçevelidirler.

       Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son cemaat yerinden bir kapı ile çıkılmaktadır. Minare 1953 yılında İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak tarafından yeni baştan yaptırılmıştır.